Dożynki to obyczaj kultywowany przez polskich rolników od czasów prasłowiańskich. Symbolizuje dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca gospodarzowi z pola do domu. Ma on wyrażać nasze podziękowania Bogu za dar plonu kujawskich pól, a jednocześnie to święto wszystkich ludzi pracujących na roli. Jak co roku takie dziękczynienie składaliśmy w Klasztorze O.O Franciszkanów w Radziejowie Wśród przedstawicieli rolników okolicznych wiosek niosących wieńce ofiarne i dożynkowe chleby, nie mogło zabraknąć dyrekcji, nauczycieli i młodzieży szkoły rolniczej. Reprezentanci Przemystki, uczniowie Technikum i Liceum: Zuzanna Gapska, Julia Szyper, Maciej Mańkowski i Karol Tomczak ubrani w piękne kujawskie stroje ludowe przynieśli w darze ołtarza bukiet kłosów zbóż i kwiatów, wypieczony bochen pszennego chleba oraz kosz pełen owoców i przetworów z płodów kujawskiej ziemi. Kaznodzieja, o. Edward w słowie do wiernych podkreślił wartość dziękczynienia Bogu za dar pogody i obfitość plonu, szacunku do ciężkiej pracy rolnika oraz obowiązku uszanowania przez wszystkich każdej kruszyny chleba. Zebrane plony posłużą przecież nie rolnikom, a nam wszystkim. Po liturgii młodzież częstowała wszystkich pobłogosławionym i poświęconym chlebem, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich przepysznym kujawskim żurkiem i ciastem. Wszyscy zabierali z sobą kromki chleba, by przełamać się nimi z domownikami na znak pomyślności i obfitości do następnych zbiorów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content