Liceum Ogólnokształcące
Innowacja - Pożarnictwo i ratownictwo medyczne

Liceum Ogólnokształcące to idealna szkoła dla osób o interdyscyplinarnych zainteresowaniach. W liceum zdobędziesz podstawy wiedzy ogólnej do dalszej nauki na wyższych studiach. Wszyscy uczniowie LO realizują naukę w zakresie rozszerzonym z matematyki, biologii i chemii. Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość wyboru innowacji pedagogicznej: „pożarnictwo i ratownictwo medyczne”.

Liceum Ogólnokształcące skierowane jest dla osób:
✔ Aktywnych
✔ Kreatywnych
✔ Ciekawych świata i ludzi
✔ Dbających o kondycję fizyczną
✔ Pragnących dalej się kształcić
✔ Posiadających różnorodne zainteresowania
✔ Otwartych na potrzeby innych

 

W Liceum Ogólnokształcącym zdobędziesz wiedzę ogólną pozwalającą skutecznie zdać maturę, która jest przepustką
na studia! Ponadto masz szanse uczestniczyć w wielu wyjazdach edukacyjnych min. w wymianach międzynarodowych w ramach projektów programów unijnych Erasmus+

Jakie korzyści płyną z wyboru innowacji pedagogicznej 
Pożarnictwo i ratownictwo medyczne?
✔ poznasz specyfikę pracy strażaków pozyskując od nich wiedzę i umiejętności z zakresu działań operacyjnych i udzielania pomocy poszkodowanym
✔ weźmiesz udział w obozach szkoleniowych
✔ otrzymasz przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
✔ zapoznasz się z obsługą specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratowniczo – gaśniczych
✔ otrzymasz tytuł strażaka – ratownika, oraz uzyskasz dodatkowe punkty przy przejęciu do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego może studiować
na przykład:

➣ bezpieczeństwo i higienę pracy
➣ bezpieczeństwo wewnętrzne
➣ inżynierię bezpieczeństwa
➣ ratownictwo medyczne
➣ dietetykę
➣ fizjoterapię
➣ biologię
➣ kosmetologię
➣ kryminalistykę
➣ pedagogikę
➣ chemię
➣ pielęgniarstwo
➣ wychowanie fizyczne
➣ zarządzanie kryzysowe
…i wiele innych ciekawych kierunków!
ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content