Plan KKZ w roku szkolnym 2021/2022

Plan ROL.04 I semestr

Czas trwania zajęć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

Sobota

Niedziela

1. 8:00 - 8:45

1. 8:00 - 8:45

2. 8:45 - 9:30

2. 8:45 - 9:30

3. 9:35 - 10:20

3. 9:35 - 10:20

4. 10:20 - 11:05

4. 10:20 - 11:05

5. 11:20 - 12:05

5. 11:25 - 12:10

6. 12:05 - 12:50

6. 12:10 - 12:55

7. 12:55 - 13:40

7. 13:00 - 13:45

8. 13:40 - 14:25

8. 13:45 - 14:30

9. 14:50 - 15:35

9. 14:35 - 15:20

10. 15:35 - 16:20

11. 16:25 - 17:10

12. 17:10 - 17:55

13. 18:00 - 18:45

Dane konta do wpłaty:

nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Zespole szkół RCKU w Przemystce

adres: Przemystka 21, 88-200 Radziejów

tytułem : opłata za semestr _ _  KKZ

nr konta: 22 9550 0003 3018 0008 2471 0001

ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content