Ogłoszenie

Na podstawie art.154 ust.4 Ustawy Prawo Oświatowe podaję informację dotyczącą obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art.134 ust.2 pkt.2 – kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wymienione w art.134 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe. Oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględniane w rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące – język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Techikum:

– ekonomiczne – język polski, matematyka, język angielski, informatyka,

– żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, język angielski, biologia,

– hotelarstwa – język polski, matematyka, język angielski, geografia,

– rolnicze – język polski, matematyka, język angielski, biologia,

– mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – język polski, matematyka, język angielski, geografia,

– spedytor – język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Branżowa Szkoła I stopnia:

– rolnik – język polski, matematyka, język angielski, informatyka,

– mechanik – operator pojazdów i maszyn – język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Dyrektor ZS RCKU w Przemystce

Jacek Malinowski

ZSRCKU W PRZEMYSTCE © 2021
POWERED BY RAPAF
Skip to content