NASZA HISTORIA

1959
W Biskupicach na dworku należącym przed drugą II Wojną Światową do dziedzica rudnickiego powstaje Dwuzimowa Szkoła Rolnicza. Kierował nią inż. Antonii Ginowicz, jego żona zaś prowadziła w dworku 40- osobowy internat. Praktyki odbywały się w pobliskich PGR-ach w Przemystce i Broniewie.
1966
Placówka w Biskupicach uzyskała nową nazwę i stopień organizacyjny: Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
1974
Szkoła zaczęła funkcjonować w Przemystce pod nazwą: Państwowe Technikum Rolnicze w Przemystce im. XXX- lecia PRL. W jej skład wchodziło sześć oddziałów szkoły zasadniczej i trzy pierwsze klasy technikum.
1977
Przemystka otrzymuje nazwę - Zespół Szkół Rolniczych
1992
Placówka otrzymała nowy sztandar i imię Ziemi Kujawskiej. W tym roku powołano również Liceum Ekonomiczne. Inne typy szkół (oprócz typowo rolniczych), które w latach dziewięćdziesiątych zaczęły funkcjonować w Przemystce, to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa : mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
1998
Szkoła uzyskała status i nazwę Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
2002
Powołano oddziały ponadgimnazjalne; czteroletnie Technikum Ekonomiczne, trzyletnie Liceum Profilowane, czteroletnie Technikum Rolnicze, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Dzienne trzyletnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zawodowej przemianowano na wieczorowe.
2004
Utworzono w szkole Liceum Ogólnokształcące.
2007
Powstało Technikum Hotelarstwa.
2016
Utworzono Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
2020
W szkole nastąpił ustawowy podział na Technikum i Liceum Ogólnokształcące
2021
Otworzono nowy kierunek - Technik Spedytor
Skip to content