Technik Rolnik

Technik rolnik to idealny zawód dla osób, które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą. Daje on uprawnienia do przejęcia – oraz przygotowuje – do prowadzenia gospodarstwa rolnego. W naszej szkole nabędziesz dodatkowe umiejętności z zakresu technologii uprawy i zbioru warzyw i ziół. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy rolnicy nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystającego z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

Zawód technik rolnik skierowany jest dla osób:
✔ Planujących prowadzenie gospodarstwa rolnego
✔ Zamierzających nabyć ziemię
✔ Interesujących się nowymi technologiami uprawy roślin
✔ Zainteresowanych chowem i hodowlą zwierząt
✔ Kreatywnych w działaniu
✔ Gotowych na wyzwania

Na kierunku Technik Rolnik nauczysz się wykonywać prace związane
z prowadzeniem produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz 
prowadzić
i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia, które są przy tej produkcji niezbędne. 
Dowiesz się jak organizować i nadzorować produkcję roślinną i zwierzęcą a później prowadzić sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Ponadto nauczysz się obliczać opłacalność produkcji rolniczej aby podejmować decyzje na podstawie rachunku ekonomicznego a także
poznasz język obcy zawodowy!

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje:
➣ ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
➣ ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rolnik może podejmować pracę w:
➣ Rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (firmy nawozowe, nasienne paszowe)
➣ Instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem
➣ Administracji samorządowej i rządowej
➣ Placówkach badawczych
Oraz:
➣ Prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne,
➣ Prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu
rolno-spożywczego,
➣ Prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Studia – czyli co dalej?

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach takich jak: rolnictwo, weterynaria, zootechnika, zoofizjoterapia, agroturystyka, technika rolnicza oraz wielu pokrewnych.

ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content