Technik Spedytor

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny,  śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu tej usługi.

Zawód technik spedytor skierowany jest do osób:
✔ Zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych
✔ Odznaczających się zdolnościami organizacyjnymi
✔ Z dobrą aparycją i wysoką kulturą osobistą
✔ Lubiących pracować w zespole
✔ Z podzielną uwagą

Wybierając kierunek Technik Spedytor
uczeń ma możliwość nauki w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach, realizacji praktyk zawodowych w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie oraz realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektów europejskich. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez szkołę.

Kształcąc się w tym kierunku nauczysz się:
✔ Organizacji przewozu ładunków,
✔ Odpowiedniego wyboru środka transportu,
✔ Przygotowania szczegółowej dokumentacji transportowej
✔ Odbioru i dostarczania przesyłek na miejsce
✔ Zawierania umów przewozowych
✔ Pozyskiwania nowych klientów i przewoźników
bieżącej obsługi zleceniodawców
✔ Bezpośredniej współpracy z przewoźnikami
w tym np. negocjowania stawek transportowych
✔ Monitorowania obsługiwanych zleceń
✔ Pilnowania terminowości realizowanych usług
✔ Kontrolowania rentowności zleceń transportowych
✔ Koordynowania procesu transportowego

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje
➣ SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów

Absolwent technikum spedycji może pracować w:
➣ Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
➣ Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
➣ Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
➣ Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

Studia – czyli co dalej?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje
w ramach studiów  na wyższych uczelniach technicznych
z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych. 

ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content