Włochy 2024

Lista uczestników szkolenia „Job Shadowing”

Lista uczestników szkolenia „Job Shadowing” we Włoszech w terminie 6 – 10 maja 2024 w związku z realizacją projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115008 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna kadry. Lp. Imię i nazwisko uczestnika 1 Anna Pacia

REKRUTACJA DO PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000115008 – Nauczyciele

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce ogłasza rekrutację do wyjazdu na szkolenie „Job Shadowing” („obserwacja pracy”) do Włoch. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży hotelarskiej, gastronomicznej, ekonomicznej i spedycyjnej, w tym również do nauczycieli języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo. „Job Shadowing” odbędzie się w terminie 6.05.-10.05.2024r. (5 dni …

REKRUTACJA DO PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000115008 – Nauczyciele Read More »

REKRUTACJA DO PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000115008 – Uczniowie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce ogłasza rekrutację do wyjazdu uczniów klas 2, 3 i 4 technikum w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik spedytor na 2-tygodniowy staż zawodowy do Włoch w terminie 6.05.-19.05.2024. Partnerem w projekcie jest włoska firma EProject Consult z siedzibą …

REKRUTACJA DO PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000115008 – Uczniowie Read More »

Skip to content