Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje z zakresu rolniczej mechaniki i systemów mechatronicznych stosowanych w rolnictwie. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystającego z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

Zawód Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki skierowany jest dla osób:
✔ Interesujących się nowoczesnymi technologiami w technice rolniczej
✔ C
hcących prowadzić własne gospodarstwo rolne lub firmę usługową
✔ Posiadających wyobraźnię techniczną
✔ Chcących stosować nowoczesne technologie produkcji
✔ Chętnych do pracy w zespole

Na kierunku Technik Mechanizacji Rolnej
i Agrotroniki nauczysz się zarówno
obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze jak i również prowadzić pojazdy samochodowe. Będziesz umieć diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Otrzymasz szkolenie z programowania sprzętu rolniczego wyposażonego w nowoczesną technologię nawigacyjną, 
a także dodatkowo poznasz język obcy zawodowy

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje:
➣ ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
➣ ROL.10. Eksploatacja systemów mechatronicznych stosowanych w rolnictwie

Absolwent technikum o kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować w:
➣ Przedsiębiorstwach obrotu maszynami

➣ Fabrykach maszyn rolniczych
➣ Nadleśnictwach
➣ Instytucjach naukowych
➣ Gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych
➣ Firmach sprzedających sprzęt rolniczy
➣ Serwisach naprawczych sprzętu rolniczego
➣ Firmach technicznej obsługi rolnictwa
Oraz:
➣ prowadzić
samodzielną działalność gospodarczą, indywidualne gospodarstwo lub warsztat naprawy maszyn rolniczych

  Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technika rolnicza i leśna.

ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content