„JOB SHADOWING” NA ZIELONEJ WYSPIE

Trwa rekrutacja do projektu „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry”

Zagraniczne szkolenia uczniów i nauczycieli z Przemystki

Zmiana terminów

Wizyta w Irlandii

Dofinansowanie z programu POWER

ZSRCKU W PRZEMYSTCE © 2021
POWERED BY RAPAF
Skip to content