W ZSRCKU w Przemystce od kilku lat realizowane są przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, lecz również nauczyciele. W związku z realizacją projektu dofinansowanego z programu UE z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe” we wrześniu 2022r. 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczyciel języka angielskiego odbyli szkolenia branżowe w Szwecji, a w terminie 13.02.-17.02.2023r. nauczycielka języka niemieckiego p. Magdalena Korzeniewska-Duszek uczestniczyła w szkoleniu typu Job shadowing w niemieckim ośrodku szkoleniowym Deula w Nienburgu. Nauczycielka miała szansę obserwować pracę mentorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu podczas ich zajęć z praktykantami, w tym również z grupą z Polski, mogła zapoznać się z formami i metodami pracy stosowanymi przez kolegów w Niemczech na zajęciach teoretyczno-praktycznych w ośrodku podczas wykonywania przez uczniów przeglądów technicznych ciągników i maszyn rolniczych, pracy z opryskiwaczem polowym i siewnikiem zbożowym, jak i poza nim np. podczas zajęć w biogazowni i zakładzie hodowli bydła mlecznego. Uczestniczka szkolenia obserwowała zajęcia, analizowała zastosowane podczas nich metody oraz formułowała wnioski po obserwowanych zajęciach. Oprócz udziału w szkoleniu nauczycielka poznała historię i tradycje regionu podczas spaceru po Nienburgu, odwiedziła Muzeum Policji w Nienburgu, uczestniczyła w wycieczce do fabryki Volkswagena w Wolfsburgu oraz zwiedziła Hannover i Hildesheim. 

Wiedzą na temat zaobserwowanych, nowych, ciekawych form i metod prowadzenia zajęć nauczycielka podzieli się ze swoimi kolegami i koleżankami w placówce oraz podczas zajęć z uczniami klas 1, 2  i 3 TR i TMRiA.

            Bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu uczestniczka job shadowingu ukończyła je otrzymując certyfikat od instytucji przyjmującej. Warto podkreślić, że do udziału w projekcie p. M. Korzeniewska-Duszek została zakwalifikowana w wyniku prowadzonej przez ZSRCKU w Przemystce rekrutacji do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058094, w ramach którego nauczycielka miała zapewniony ciekawy program szkolenia, zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem oraz atrakcyjny program kulturowy.

         Bardzo liczymy na to, że w związku z licznymi projektami międzynarodowymi prowadzonymi przez ZSRCKU w Przemystce nauczyciele uczestnicząc w tych przedsięwzięciach będą mieli szansę podnosić swoje kompetencje, zdobywać nowe kwalifikacje i doświadczenia, doskonalić swoje umiejętności językowe i poszerzać horyzonty.

                    Wsłuchując się w głos zadowolonej z udziału w szkoleniu uczestniczki job shadowingu przychodzi na myśl jeden wniosek, mianowicie: warto angażować się w realizację projektów i przedsięwzięć, ponieważ udział w nich przynosi piękne owoce przede wszystkim uczniom, ale też nauczycielom.

                                                                                                                            M.K-D

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content