Informujemy, że w naszej szkole w dniach 09.01-30.01 br. trwa REKRUTACJA w ramach programu Erasmus+ z zakresu szkolenia kadry i pracowników szkoły.

Tytuł projektu to “Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniem i gwarancja lepszej przyszłości” a miejsce odbywania szkolenia to hiszpańskie miasto WALENCJA. Wizyta zagraniczna będzie trwała 7 dni (5 dni szkolenie, 2 dni podróży). W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, opłata za kurs). Planuje się przeprowadzenie mobilności w dniach 21.05-27.05.2023 r. Daty te mogą też ulec zmianie ze względu na działanie siły wyższej, jednak mobilność musi odbyć się do końca trwania projektu (31.08.2023 r.)

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce wybrane spośród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy:

• znają (minimum) podstawy języka angielskiego/ są chętne do pogłębienia znajomości języka angielskiego
• mają motywację do podnoszenia kwalifikacji;
• są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;
• chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;
• deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem mobilności, wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 2), obowiązki uczestnika (załącznik nr 3) oraz zobowiązanie rekrutacyjne, a następnie przekazać je w formie papierowej do koordynatora projektu p. Jowity Urbańskiej bądź w formie elektronicznej na adres jowitaurbanska@wp.pl

Termin składania zgłoszeń upływa 30.01.2022 roku.

REGULAMIN ORAZ SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W WIADOMOŚCIACH PRZESŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM E-DZIENNIKA

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content