Jest nam niezmiernie miło, że do grona tegorocznych stypendystów możemy dopisać kolejnych uczniów. Tym razem gratulujemy Julii Stróżyk z kl. III TE, która zastała wyróżniona tytułem „Prymus Pomorza i Kujaw”. Aby ubiegać się o to stypendium trzeba spełnić kilka warunków dotyczących min. ilości ocen celujących i bardzo dobrych czy osiągnięć. Druga grupa stypendystów to: Kacper Gawroński kl. IV TRg, Ola Banasiak kl. IV TŻiUGg, Paulina Banasiak kl. IV TŻiUGg, Natalia Smolarek kl. IVTŻiUGg, Julia Stróżyk kl. III TE, Marcin Danielak kl. IV TEg, Oliwia Guźlecka IV TEp. Uczniowie ci zostali wyróżnieni jako szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych, otrzymując tytuł „Prymusa Zawodu Kujaw i Pomorza”. Uzyskanie tego stypendium także jest uwarunkowane spełnieniem wymaganych kryteriów min. dotyczących ocen z przedmiotów zawodowych i zachowania. Uczennica kl. II TE Marika Mazurek otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przypominamy, że w tym roku, oprócz wyżej wymienianych, mamy już Stypendystów Prezesa Rady Ministrów: Oliwię Guźlecką, Oliwię Ratajczyk, Marcina Danielaka. Sporą grupę stanowią również uczniowie zakwalifikowani do Stypendium Starosty Radziejowskiego: Danielak Marcin, Sikorska Iga, Wojtczak Aniela, Guźlecka Oliwia, Iglewska Oliwia, Jętczak Teresa, Kubiak Agata, Wojciechowska Anna, Ratajczyk Oliwia, Siekacz Alicja, Stróżyk Julia, Świrski Paweł, Dąbrowski Daniel, Raszka Wiktoria, Banasiak Ola, Kacper Gawroński. 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content