Tradycyjnie od wielu lat w ZSRCKU w Przemystce organizowane są Dni Pola. To święto całej społeczności rolniczej i mechanizacji rolnictwa oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą tych klas. W tym roku w dniu 16 października na polu szkolnym odbyły się prezentacje kolekcji odmian kukurydzy z omówieniem ich cech jakościowych i plonowania. Zaprezentowane elementy agrotechniki przez pana Sławomira Tomalaka. Uczniowie obserwowali również pokazy zbioru. Część wykładowa odbyła się w audytorium auli szkolnej gromadząc młodych adeptów rolnictwa na spotkaniu z przedstawicielami politechniki Bydgoskiej i firm działających w obrębie rolnictwa. Szefowa Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologi Politechniki Bydgoskiej pani Małgorzata Szczepanek przedstawiła problematykę uprawy rzepaku w Polsce i konkurencyjność tej uprawy względem innych upraw przemysłowych np. kukurydzy. Drugim prelegentem był pan Patryk Grabowski dyrektor handlowy firmy Biorepower. Zaprezentował produkt firmowy – przetrwalniki bakterii glebowych odpowiadających za procesy humifikacji materii organicznej i higienizacji gleby. Przedstawił również problem wpływu humusu glebowego na właściwości fizyczne, buforowe, pokarmowe i wodne gleby. Dziękujemy wszystkim za udział w przedsięwzięciu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content