Z roku na rok powiększa się liczba absolwentów naszej szkoły, stawiających swoje pierwsze edukacyjne kroki w funkcjonującym w naszej szkole Liceum Ogólnokształcącym z innowacją Pożarnictwo i ratownictwo medyczne, którzy swoje dalsze zawodowe losy związali ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej czy w innych formacjach i służbach ratowniczych. W dniu 23 listopada podczas uroczystego apelu, nasz ubiegłoroczny absolwent a od dziś już strażak Marcel Ignasiak złożył ślubowanie i podpisał jego akt, który został oficjalnie wręczony funkcjonariuszowi przez Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim. W tej bowiem jednostce Marcel z pozytywnym wynikiem przebył procedurę naboru i podjął służbę. To ważne wydarzenie, które potwierdza oddanie i profesjonalizm nowego funkcjonariusza oraz podkreśla jego zaangażowanie w pełnienie służby na rzecz lokalnej społeczności.

Marcel; nasze gratulacje i pomyślności w służbie…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content