Szkolna baza dydaktyczna dla wszystkich prowadzonych kierunków jest wciąż modernizowana by prowadzone zajęcia były profesjonalne i atrakcyjne. Uczniowie klasy pierwszej technikum rolniczego na zajęciach z prowadzenia produkcji rolniczej z p. Sławomirem Tomalakiem wykonują wiele zadań z meteorologii, właściwości gleby, uprawy roli czy pomiaru parametrów materiału siewnego w obrębie pracowni i na polu szkolnym. By młodzież mogła poszerzyć tajniki wiedzy teoretycznej i praktycznej wyjeżdżała na zajęcia do uczelni i przedsiębiorstw. Odwiedziła między innymi Katedrę Gleboznawstwa Politechniki Bydgoskiej gdzie uczyła się klasyfikowania gleby pod względem zasobności w próchnicę oceniała kwasowość i chłonność prób glebowych. Firmę nasienną Rolnas obserwując proces czyszczenia i selekcjonowania materiału siewnego najnowocześniejszymi maszynami separacyjnymi. Laboratorium oceny wartości użytkowej nasion w Radziejowie. W Stacji Oceny Nasion w Głębokim uczniowie poznali zasady prowadzenia doświadczeń polowych i oceny nowych odmian oraz działalności stacji meteorologicznej. Uczestniczyli również w zajęciach z mikrobiologii na Katedrze Mikrobiologii obserwując rozwój bakterii glebowych i spożywczych oraz zapoznali się z hodowlą nowych odmian chryzantemy i hodowlami In vitro i kultur tkankowych w Instytucie Hodowli Roślin Ozdobnych w Bydgoszczy. Dzięki takim wyjadą atrakcyjność zajęć i przyswajanie wiedzy merytorycznej i praktyczne znacząco wzrasta.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content