Head aega! – do widzenia po estońsku,  До свидания! – po rosyjsku.

     „Spice Up Your Teaching Methodology of Russian as a Foreign Language” to nazwa szkolenia metodycznego, które odbyło się w drugim tygodniu lipca w Tallinie. Uczestniczyły w nim dwie rusycystki z naszej szkoły. Kurs zrealizowano w ramach projektu finansowanego  z programu POWER pt.:„TIK + języki obce = silna szkoła” i jego zasadniczym celem było wskazanie nowych metod w nauczaniu języka rosyjskiego.                               

        Pobyt w Estonii okazał się nie tylko okazją do ćwiczeń lingwistycznych, ale również szansą wymiany doświadczeń z  osobami ze Słowacji i Polski, które na co dzień pracują z młodzieżą i dorosłymi, ucząc języka Puszkina i Tołstoja. Warto zaznaczyć, że w dużych miastach europejskich język ten cieszy się dużą popularnością i ułatwia komunikację.

W czasie wolnym uczestniczki projektu zwiedzały stolicę Estonii, podziwiały zjawisko  białych nocy i uroki Morza Bałtyckiego. Na uwagę zasługuje Stare Miasto wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz muzeum Lennusadam z eksponatami związanymi z morską historią ziem estońskich w tym okrętu podwodnego Lembit i lodołamacza Suur Toll.

Był to drugi i zarazem  ostatni kurs w ramach projektu z sektora Edukacja Szkolna z programu POWER. Projekty realizowane w naszej szkole stały się tradycją. Coraz częściej kadra i uczniowie mają możliwość kształcenia się za granicą z funduszy Unii Europejskiej. Już wkrótce młodzież klas hotelarskich i gastronomicznych wyjedzie do Irlandii na czterotygodniowe praktyki zawodowe, a w planach są kolejne, nowe działania. 

Skip to content