Październik to miesiąc podsumowań projektów unijnych z programu Erasmus+ i POWER. W naszej szkole realizujemy obecnie cztery projekty z zakresu szkoleń dla uczniów i kadry.

6 października odbyło się uroczyste zakończenie dwóch projektów: „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry” i „Kształcimy kadrę szkoły”.

Pierwszy z nich realizowany jest od roku 2020 z przerwami na obostrzenia pandemiczne. W ramach projektu dwie grupy młodzieży z klas hotelarskich i żywieniowych zrealizowały praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach na południu Irlandii oraz nauczyciele zawodu szkolenie w miejscowości Mallow. Każdy uczestnik projektu otrzymał dofinansowanie na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i uczestnictwo w wycieczkach. Uczniowie mieli zapewnione miejsce praktyk adekwatne do swojego zawodu oraz zajęcia z języka angielskiego. Nauczyciele zrealizowali 5-dniowe szkolenie typu job shadowing, czyli obserwację zajęć zawodowych w Mallow College.  Łącznie w działaniach projektowych wzięło udział 55 osób z naszej szkoły. Dodatkowymi osobami byli opiekunowie młodzieży podczas 4-tygodniowych praktyk. Wszyscy uczestnicy działań mieli możliwość nauki swojego zawodu, podszkolenia języka angielskiego codziennego i branżowego, a także poznania kultury i tradycji poprzez mieszkanie w domach rodzin irlandzkich. To pozwoliło na obserwację codziennego życia mieszkańców zielonej wyspy, poznania smaków irlandzkich i zawarcie nowych znajomości. Uczniowie podczas praktyk poznawali tajniki procedur przygotowywania tamtejszych dań i napojów, procedur przyjmowania gości w obiektach hotelarskich oraz europejskiej gościnności. W wolnym czasie zwiedzaliśmy okoliczne atrakcje turystyczne, klify, plaże Morza Celtyckiego oraz miejscowość Cork.

Projekt został sfinansowany z programu POWER we współpracy z firmą irlandzką Your International Training w miejscowości Youghal położonej na południowym wschodzie wybrzeżu wyspy.

Drugim projektem kończącym się w tym miesiącu to projekt finansowany z programu ERASMUS+ i dotyczył szkolenia naszej kadry. 10 pracowników ZS RCKU w Przemystce – 9 nauczycieli ogólnokształcących i 1 pracownik administracji wzięli udział w szkoleniach przygotowanych przez szwedzkiego partnera EU Mobility Sverige. Jest to młoda szwedzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Została stworzona przez zespół z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami unijnymi Erasmus+. Kadra „Przemystki” pod okiem trenerek – p. Malwiny Nadolskiej oraz Marleny Nadolskiej – Bjorkbom szkoliła się w Malmo, w „Akademii Liderów” zgłębiając wiedzę z zakresu „Potęgi osobowości i dobrej komunikacji” oraz analizując „Mobbing jako zjawisko psychologiczno-prawne”. Głównymi celami mobilności było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną oraz poznanie mechanizmu zjawiska mobbingu od strony psychologicznej i aktualnych przepisów prawa (oznaki mobbingu, jak rozpoznać i jak walczyć z tym zjawiskiem). Ponad to, szkolenie rozwijało umiejętności sprawnego i zrozumiałego przekazywania sobie informacji na linii nauczyciel – nauczyciel; nauczyciel – pracownik niepedagogiczny; pracownicy szkoły – dyrekcja.  Nie obyło się także bez podniesienia kompetencji językowych i przełamania bariery komunikowania się w języku obcym, jako, że szkolenia odbywały się w języku angielskim. Jednak udział w projekcie to nie tylko nauka. W trakcie pobytu w Szwecji uczestnicy szkolenia wykorzystali czas wolny na odkrywanie Skandynawii. Zwiedzili m.in miasta Malmo i Lund, odwiedzili duńską stolicę czyli Kopenhagę oraz poznawali lokalne smaki, tradycję i kulturę. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 16 390 euro zapewniło pracownikom darmowe wsparcie językowe, przygotowanie kulturowe, kieszonkowe, transport, transfery lokalne, zakwaterowanie, wyżywienie, kurs, atrakcje i wycieczki oraz pokryło koszty ubezpieczenia.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele obu projektów bardzo dobrze wspominają swoje doświadczenie z zagranicznymi mobilnościami, polecają wszystkim uczestnictwo w takiej formie samodoskonalenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content