Dziś ważny dzień dla uczniów techników, szkół policealnych i zawodowych, ponieważ rozpoczynają się egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W tym roku szkolnym w  Przemystce o uzyskanie kwalifikacji będzie starało się dwieście dziewięćdziesięcioro sześcioro uczniów z klas III i IV techników,  zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum oraz słuchaczy kursu.  Egzaminy są przeprowadzane w różnych terminach, w zależności od kwalifikacji. Składają się z dwóch etapów – pisemnego i praktycznego. Uczniowie przystępujący do egzaminu w Formule 2019 będą musieli pisemną część egzaminu zrealizować w formie on-line. Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego etapu edukacji.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2012 i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminach!

Skip to content