Podsumowanie akcji:

Biblioteka informuje, że zakończyła się akcja „Podaruj książkę bibliotece” organizowana w związku z Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

Dzięki hojności uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz innych chętnych osób zbiory biblioteczne wzbogaciły się o blisko 60 książek, które zostaną wpisane do księgozbioru oraz jak najszybciej udostępnione wszystkim czytelnikom naszej biblioteki i przyczynią się do pomnożenia radości, jaką daje czytanie.

Za wszystkie podarowane książki serdecznie DZIĘKUJĘ

Pamiętaj! Książka czytana żyje dłużej!

Skip to content