3 MAJ Jeden dzień  – dwie wielkie rocznice

Ta bliższa w czasie – dotyczy wydarzenia, jakim był wybuch 100 lat temu III Powstania Śląskiego, którego walki toczyły się o granice na zachodzie z Niemcami odradzającego się państwa polskiego po okresie zaborów, i odleglejsza – przyjęcie Konstytucji 3 Maja, kiedy to spór dotyczył zreformowania ustroju I Rzeczypospolitej, a największą przeszkodą zewnętrzną była polityka Rosji.  Wielkie rocznice poprzedzają święta: po prostu 1 Maja lub – jak to najczęściej mówimy – Święto Pracy, a dokładnie w naszej ojczyźnie: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, i drugiego maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – tak oddajemy cześć barwom reprezentującym nasz naród. Pamiętajmy je eksponować w te wolne od pracy i nauki dni!   Życzymy Wam – aby to świąteczne wytchnienie było początkiem prawdziwych majówek!

Skip to content