Uczennice Technikum Ekonomicznego Wiktoria Rajska z klasy IV oraz Maria Szkudlarek z klasy II w dniu 28 lutego 2024 r. rywalizowały podczas etapu wojewódzkiego konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Tematyka konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

            W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów z regionu. Najwyższy poziom wiedzy zaprezentowała Wiktoria zajmując I miejsce i przechodząc do finału , który odbędzie się w Warszawie.

                                                                                                      Gratulujemy

Skip to content