Współczesna szkoła to instytucja, która powinna stawiać na wszechstronny rozwój ucznia, pokazywać nowe perspektywy oraz umożliwiać zdobywanie doświadczeń, które pomogą w znalezieniu wymarzonej pracy.  Kluczem do tego są szkolenia, wymiany i praktyki zagraniczne, w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele. W ostatnim czasie realizacja projektów, ze względu na panującą pandemię COVID-19, była utrudnia. Cieszymy się, że pomimo tych  trudności udało się zorganizować planowane wyjazdy do Norwegii, Estonii i Irlandii.

 W pierwszej kolejności 11 nauczycieli wyjechało do Oslo na szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Spędzili tam tydzień poznając sposoby prowadzenia lekcji z użyciem narzędzi internetowych, aplikacji oraz przy okazji zwiedzali stolicę Norwegii.

 Kolejną grupą kursantów były dwie rusycystki, które w stolicy Estonii poznawały nowe metody nauczania języka Puszkina. Była to doskonała okazja do odświeżenia języka od dawna nauczanego w naszej szkole i poznania Tallinna ze Starówką wpisaną na Listę UNESCO.

Jednak najliczniejszą grupą wyjeżdżających byli uczniowie. Na początku sierpnia 23-osobowa grupa młodzieży wyjechała do Youghal w Irlandii. Była to młodzież kształcąca się w technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. Przez okres 4 tygodni poznawali tajniki swojego zawodu w irlandzkich hotelach i restauracjach. Zwiedzali malownicze tereny na południu wyspy oraz uczestniczyli w codziennym życiu rodzin, które ich gościły. Młodzież miała szansę poznać kulturę i obyczajowość Irlandczyków.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał Certyfikat potwierdzający odbycie kursu, podszkolił język obcy i miał okazję zwiedzenia kraju przyjmującego.

Wyjazdy te były możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu POWER. Nasza szkoła od wielu lat jest beneficjentem programów ERASMUS+ i POWER, które wspierają edukację.  Projekt „TIK + języki obce = silna szkoła” – związany z kursami dla nauczycieli kończy się 30 września 2021 roku, natomiast projekt „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry”będzie trwał do jesieni przyszłego roku. To nie koniec zagranicznych wyjazdów edukacyjnych. Zaplanowany jest wyjazd 6 nauczycieli na job shadowing (obserwacje zajęć zawodowych w Mallow College) i praktyki dla kolejnej grupy uczniów w hotelach i restauracjach w Youghal na południowym wschodzie Irlandii.

Zachęcamy wszystkich do udziału w projektach!

Skip to content