Dzisiejsza szkoła chcąc przygotować uczniów do aktywności zawodowej i zapewnić im dobry start na rynku pracy, musi wyjść poza swoje mury, i to  w szerokim znaczeniu. Przemystka robi to od lat, organizując wycieczki przedmiotowe,  zajęcia praktyczne w terenie i praktyki zawodowe w odpowiednich instytucjach. Od kilku lat stwarzamy też naszym uczniom nowe możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego poza granicami Polski, w postaci zawodowych praktyk zagranicznych.  Jest to możliwe, ponieważ, jako szkoła, bierzemy udział w projektach unijnych, w których również uczestniczą nauczyciele mający możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Przygotowanie, pozyskanie środków i prowadzenie takiego projektu aż do jego zamknięcia,  to ogrom pracy, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę.                                                                                                               

 29 września 2021r. mieliśmy okazję uczestniczyć jako Grono Pedagogiczne  ZS RCKU w Przemystce w podsumowaniu takiego przedsięwzięcia. Gościliśmy w naszych murach Pana Starostę Jarosława Kołtuniaka, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego Pana Jacka Kalocińskiego, Panią Urszulę Miętkiewicz – Skarbnika Powiatu oraz Panią Katarzynę Tomczak Kierownika Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu. Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Jacek Malinowski gospodarz szkoły, ale również uczestnik projektu. Następnie głos zabrała Pani Justyna Kopczyńska – koordynator projektu TIK + języki obce= silna szkoła, która podsumowała rok realizacji wspomnianych działań.  Nawiązała ona również do wcześniejszych projektów, realizowanych w szkole i okazuje się, że nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzili już kawałek Europy, nabywając nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Głos zabrała również pani Jowita Urbańska, dzieląc się ze słuchaczami swoimi odczuciami z pozycji uczestnika wyjazdu do Norwegii,
jak i tłumacza. Spotkanie zakończyliśmy „ na słodko” – tortem przygotowanym na tę okazję.                                                                    

Na koniec trzeba zaznaczyć, że jako szkoła zrealizowaliśmy najwięcej projektów w Powiecie Radziejowskim i szykujemy się do następnych. Nie było by tych przedsięwzięć gdyby nie zaangażowanie nauczycieli. W tym miejscu należą się podziękowania – Pani Karolinie Sobieraj, Panu Tomaszowi Radzikowskiemu oraz Pani Justynie Kopczyńskiej, która „przekazała pałeczkę” następnym nauczycielom. Zrealizowany i udany projekt to też efekt dobrej współpracy z Dyrekcją ZS RCKU w Przemystce i Starostwem Powiatowym w Radziejowie, którym również dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej projekt unijny TIK + języki obce= silna szkoła, jak również inne dotychczas realizowane. Znajduje się ona  w zakładce na stronie szkoły: „ Więcej – Projekty”.

Skip to content