Już po raz 24 miesięcznik „Perspektywy” przygotował ranking liceów i techników. Wzięło w nim udział 2421 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Nasza szkoła otrzymała brązową tarczę.

W tym roku kapituła wzięła pod uwagę 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników – szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w 2021 r. zdawało w nich przynajmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego i matematyki, były wyższe niż 0,75 średniej krajowej.

O miejscu w rankingu decydują m.in. sukcesy uczniów szkół w olimpiadach przedmiotowych, ich wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W przypadku liceów brano też pod uwagę osiągnięcia uczniów  w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych.

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w rankingu i otrzymała brązową tarczę. Wszystkim , którzy przyczynili się do tego wyróżnienia gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content