Praktyki w Szwecji wielkim sukcesem uczniów z Przemystki

ZSRCKU w Przemystce od kilku lat uczestniczy w różnego rodzaju projektach, które pozwalają uczniom na odbywanie międzynarodowych praktyk i staży. O ogromnym sukcesie i wielkiej radości może mówić grupa 16 uczniów z technikum w zawodzie technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, bowiem dnia 4.03.2022r. zakończyła ona 4-tygodniowy staż zawodowy w szwedzkim Malmö. Podczas uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom mobilności nie brakowało słów podziękowania, wyrażenia uznania i gratulacji. Zarówno naszym uczniom, jak i gospodarzom – firmie EU Mobility Sverige- bezpośrednio zaangażowanym w organizację praktyk dopisywał znakomity humor. Mobilność uczniów miała szansę realizacji dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ w kwocie 58.780 Euro, jakie szkoła otrzymała w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592.

Podczas pobytu na praktykach w Szwecji uczestnicy mogli nie tylko sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć horyzonty czy zdobyć nowe doświadczenia, lecz także podszkolić znajomość języka angielskiego poprzez codzienną komunikację oraz poznać realia życia i pracy w Szwecji.Oprócz atrakcyjnych miejsc odbywania staży zawodowych, takich jak gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji warzyw wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze, 4-gwiazdkowy Grand Hotel w Lund, japońsko-azjatycka restauracja Icha-Mochi oraz biura firmy EU Mobility Sverige, MMB oraz siłownia i klub squasha uczniowie mieli zapewnione zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w First Hotel Jörgen Kock w Malmö, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy.W czasie wolnym od praktyk oraz w weekendy uczestnicy poznawali historię regionu, zwiedzili Kopenhagę i Helsingborg, odbyli wycieczkę na klify oraz angażowali się w inne aktywności.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie nabrali odwagi, otwartości i pewności siebie, uwierzyli w swoje możliwości językowe i umiejętności zawodowe. Trzeba przyznać, że realizacja projektu to wielkie wyzwanie, a musiał jemu sprostać koordynator – p. Magdalena Korzeniewska-Duszek. Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród pracowników ZSRCKU w Przemystce znaleźli się nauczyciele, którzy byli gotowi wziąć odpowiedzialność za poczynania młodzieży podczas jej 4-tygodniowego pobytu w Szwecji. Roli opiekuna podjęli się p. Marek Wiliński, p. Anna Pacia oraz p. Magdalena Korzeniewska-Duszek.

Pomimo zakończonej sukcesem pierwszej mobilności projekt z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe” nie kończy się. Na wrzesień 2022r. został zaplanowany wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych na job shadowing do Malmö.

Wspominając czas spędzony na stażu zawodowym w Szwecji oraz wsłuchując się w głos zadowolonych z pobytu za granicą uczniów można śmiało wnioskować, że warto było uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, który od kilku lat działa przy ZSRCKU w Przemystce ściśle ze sobą współpracuje w staraniach o pozyskanie środków na realizację projektów, organizację praktyk dla uczniów oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli, ponieważ nasza szkoła jest otwarta na każdego człowieka. Przede wszystkim jest to miejsce, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą spełniać się nie tylko zawodowo, czego potwierdzeniem są liczne projekty realizowane przy wsparciu programów i środków UE.

Magdalena Korzeniewska-Duszek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content