Grupa nauczycieli z ZSRCKU w Przemystce, a konkretnie 5 nauczycieli z zakresu żywienia i hotelarstwa, 2 nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych i spedycji, nauczyciel przedmiotów rolniczych i mechanizacji oraz nauczyciel języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo ww. kierunków przebywa od 12.09.2022 na szkoleniach branżowych w szwedzkim Malmö.

                    W związku z realizacją przez ZSRCKU w Przemystce projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ uczestnicy kursów poznają potrawy kuchni szwedzkiej i uczestniczą w ich przygotowywaniu, przygotowują też oferty gastronomiczne, obsługują systemy rezerwacyjne oraz poznają zasady i przepisy, jakimi trzeba się kierować, gdy zakłada się własną firmę i nią zarządza. Ponadto pracują z programami wspomagającymi planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz uczą się, jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi i monitorować przebieg procesu transportowo-spedycyjnego w firmie. Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnicy zaznajamiają się z zasadami prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz przetwórstwem, marketingiem i sprzedażą produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego. Oprócz szkoleń prowadzonych w zakładach pracy, czyli w restauracji i hotelu Lund, firmie MMB oraz zakładzie przetwórstwa warzyw nauczyciele mają szansę poznać historię regionu zwiedzając najurokliwsze zakątki Malmö i Kopenhagi.

                      Bieżącą relację ze szkolenia nauczycieli z Przemystki w Szwecji można śledzić w mediach społecznościowych pod adresem https://www.facebook.com/groups/225234276355916 .

                                                                                                               M.K-D

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content