W terminie od 6 czerwca 2022r. do 13 czerwca 2022r. prowadzimy rekrutację do drugiej części projektu akredytowanego nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe; akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna kadry. Szkolenie na temat struktury i systemu kształcenia zawodowego w Skandynawii odbędzie się w szwedzkim mieście Malmö w terminie od 12 do 18 września 2022r. i jest adresowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu ekonomii i spedycji, żywienia i hotelarstwa oraz rolnictwa i mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,w tym również nauczycieli języka angielskiego zawodowego z ww. branż zatrudnionych w ZSRCKU w Przemystce. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w mobilności zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożeniem formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji na temat mobilności udziela p. M. Korzeniewska- Duszek (e-mail: magducha.k@wp.pl).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content