ZSRCKU w Przemystce od kilku lat uczestniczy w różnego rodzaju projektach, które pozwalają uczniom na odbywanie międzynarodowych praktyk i staży.  O ogromnym sukcesie i wielkiej radości może mówić grupa 24 uczniów z technikum w zawodzie technik rolnik i technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy w lutym i marcu br. zrealizowali staż zawodowy  w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego Deula w Nienburgu. Podczas uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom mobilności nie brakowało słów podziękowania, wyrażenia uznania i gratulacji. Zarówno naszym uczniom, jak i gospodarzom bezpośrednio zaangażowanym w organizację praktyk  dopisywał znakomity humor.  Mobilność uczniów miała szansę realizacji dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ w kwocie 46 280 Euro, które szkoła otrzymała w ramach akredytowanego projektu z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000058094.  

           Podczas pobytu na stażu uczestnicy mogli nie tylko sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć horyzonty czy zdobyć nowe doświadczenia, lecz także podszkolić znajomość języka niemieckiego poprzez codzienną komunikację oraz poznać realia życia i pracy w Niemczech.   Pierwsza grupa uczniów – 11 rolników z klasy 3 TR i 4 TRg odbyła 2-tygodniowy staż w terminie 13.02.-24.02.2023, natomiast druga grupa uczniów – 3 rolników i 10 mechanizatorów rolnictwa z klas 4 TR oraz 3 i 4 TMRiA wyjechała do Niemiec miesiąc później w terminie 13.03.-24.03.2023.  Młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych związanych z  eksploatacją ciągników i maszyn rolniczych oraz przeprowadzała obsługę codzienną ciągników marki John Deere, New Holland, Claas i Fendt. Zajmowała się  też analizą nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych w różnych typach opryskiwaczy, rozsiewaczy nawozów i siewników zbożowych oraz ich obsługą techniczną. Ponadto uczestnicy stażu mogli przeanalizować wpływ regulacji pługa na jakość orki, przygotować agregat uprawowy do pracy, zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w ciągnikach rolniczych zmniejszającymi zużycie paliwa i zwiększającymi moc oraz z obsługą systemów nawigacji GPS i urządzeń używanych w rolnictwie precyzyjnym. Ponadto młodzież wykonywała naprawę instalacji elektrycznej przyczepy, zapoznała się z budową silnika i skrzyni biegów na przykładzie jednostki napędowej samochodu oraz z obsługą i wymianą układu rozrządu. Uczniowie na bieżąco zapoznawali się z rozwiązaniami stosowanymi w niemieckich zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych. Mieli m.in. możliwość zaobserwować, jak funkcjonuje zakład hodowli bydła mlecznego Rust Holsteins w Anemolter, zapoznali się z pracą biogazowni jako alternatywnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystaniem płodów rolnych i odpadów poprodukcyjnych przy produkcji biogazu. Mogli również zapoznać się z technologią i procesem produkcji  pojazdów i maszyn rolniczych w fabryce CLAAS w Harsewinkel oraz fabryce VOLKSWAGENA w Wolfsburgu. W czasie wolnym od stażu młodzież poznawała historię regionu, zwiedzała zabytki ważniejszych miast Dolnej Saksonii, takich jak np. Nienburg, Hildesheim, Hannover, zgłębiła też historię jednej z najciekawszych atrakcji turystycznych w regionie – neogotyckiego zamku książąt hanowerskich Marienburg, odwiedziła Bremę oraz poznała ciekawostki i anegdotki związane z „Muzykantami z Bremy”. Dzięki symulacji w centrum naukowym Klimahaus w Bremerhaven praktykanci odbyli podróż przez wszystkie strefy klimatyczne kuli ziemskiej. W ramach projektu uczniowie mieli zapewnione zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w ośrodku DEULA, atrakcyjny program stażu oraz bogaty program kulturowy.

             Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie nabrali odwagi, otwartości i pewności siebie, uwierzyli w swoje możliwości językowe i umiejętności zawodowe. W trakcie stażu młodzieży towarzyszyli opiekunowie – nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły: pan Sławomir Tomalak i pan Wiesław Ciak. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Korzeniewska – Duszek, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce, która podczas obu mobilności pełniła rolę opiekuna uczniów i tłumacza.

             Wspominając czas spędzony na stażu zawodowym w Niemczech oraz wsłuchując się w głos zadowolonej z pobytu za granicą młodzieży można śmiało wnioskować, że warto było uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, patrząc zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela i nie był to ostatni projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce, ponieważ nasza szkoła jest otwarta na każdego człowieka. Przede wszystkim jest to miejsce, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą spełniać się nie tylko zawodowo, czego potwierdzeniem są liczne projekty realizowane przy wsparciu programów i środków UE.

                                                                                                                         M.K-D

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content