W dniach 10-17 marca 2024r. gościliśmy w Zespole Szkół RCKU w Przemystce grupę 18 uczniów z partnerskiej szkoły Weser-Kolleg
Minden wraz z opiekunkami panią Zuzanną Skibicką i panią Kerstin Lehmann w związku z kolejną, 3 edycją polsko-niemieckiego spotkania
młodzieży.
Przedsięwzięcie miało szansę na realizację dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez obie szkoły z programu Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży. Wspólnie z partnerem niemieckim zrealizowaliśmy projekt z pogranicza historii i kultury, a motywem przewodnim była tym razem
muzyka. Tytuł projektu „Musik als Integrationssprache” nawiązywał nie tylko do trudnej historii i przeszłości narodu polskiego i niemieckiego, ale
również do muzyki będącej współcześnie językiem integracji, która zawsze potrafi jednoczyć ludzi, a w czasie II wojny światowej była symbolem
innego życia.
Spotkanie młodzieży rozpoczęliśmy uroczystą kolacją powitalną w restauracji Arkadia w Radziejowie. W kolacji wzięli udział przedstawiciele
władz lokalnych z panem starostą Jarosławem Kołtuniakiem i panią skarbnik Urszulą Miętkiewicz na czele oraz dyrekcja naszej szkoły
reprezentowana przez pana Jacka Malinowskiego i panią Marzenę Gorzycką.

Pierwszego dnia wymiany poznawaliśmy się wzajemnie, bawiliśmy się przy krokach kujawskich tańców i w rytm melodii, które zaprezentował nam
folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca Kujawy z Radziejowa. Każdego dnia wymiany młodzież pracując w grupach mieszanych miała za zadanie
wypracować rezultaty projektu. Aby zgłębić tematykę przedsięwzięcia zwiedziliśmy Park Etnograficzny w Toruniu oraz wykonaliśmy m. in.
okolicznościową palmę oraz poznaliśmy tajniki zdobień fajansu uczestnicząc w warsztatach w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku. Uczniowie pracowali w grupach nad realizacją przydzielonych im zadań. Punktem kulminacyjnym tego przedsięwzięcia była wycieczka
wszystkich uczestników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży do Krakowa i Oświęcimia, podczas której zwiedziliśmy Stare Miasto oraz były
nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Każdego dnia uczestnicy wymiany mieli mnóstwo okazji do wspólnej zabawy i integracji, zarówno
pracując w grupach nad opracowywaniem projektów, jak i podczas zajęć otwartych z biologii, agrotroniki i języka angielskiego czy spędzając czas
grając w piłkę czy ucząc się kroków popularnych tańców takich jak np. belgijka. Podczas uroczystej kolacji pożegnalnej młodzież zaprezentowała
efekty swojej pracy śpiewem i tańcem oraz przedstawiając sylwetkę ocalałej z Holocaustu dziewczyny żydowskiego pochodzenia Esther Bejarano,
która śpiewała w orkiestrze obozowej w Auschwitz.
Pomimo tego, że program spotkania był bardzo napięty, a uczniowie po tygodniu zmagań wyglądali na zmęczonych to wszyscy byli bardzo
zadowoleni z przebiegu wymiany. Okazało się, że przez ten czas młodzież bardzo się ze sobą zżyła. Trudno było się rozstać. Każda taka wymiana
młodzieży to najlepsze doświadczenie kulturowo-językowe, które na zawsze pozostanie w pamięci, a znajomości zawarte przy takiej okazji mogą
przerodzić się w długoletnią przyjaźń.
Za organizację przedsięwzięcia była odpowiedzialna p. Magdalena Korzeniewska-Duszek, germanistka pracująca w ZSRCKU w Przemystce,
inicjatorka wszystkich 3 edycji polsko-niemieckiego spotkania młodzieży. Podczas wymiany 20-osobowej grupie uczniów z naszej szkoły towarzyszył
również nauczyciel historii p. Mariusz Bentkowski, który służył młodzieży swoją rozległą wiedzą historyczną. Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno
pan Bentkowski, jak i pani Korzeniewska-Duszek są związani z organizacją spotkań młodzieży od samego początku, a więc od września 2022r, a
każda taka tygodniowa wymiana w Polsce czy w Niemczech to nie lada wyzwanie dla szkoły i uczniów, a przede wszystkim ogrom pracy włożonej
przez nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w organizację i realizację przedsięwzięcia na dużą skalę.
Jesteśmy świadomi tego, że trud i poświęcenie mogą przynosić piękne owoce. W szyscy jesteśmy zgodni co do tego, że warto angażować się w
ciekawe projekty, z których korzystają przede wszystkim nasi uczniowie, dlatego mamy nadzieję, że 3. edycja polsko-niemieckiego spotkania
młodzieży nie była ostatnią.

M.K-D

Skip to content