Słowami słynnego greckiego filozofa Demokryta z Abdery „Odwaga jest początkiem działania. Szczęście jest jego końcem” rozpoczęło się podsumowanie przedsięwzięcia realizowanego od 1.09.2021 do 30.11.2022 przez ZSRCKU w Przemystce we współpracy ze szwedzkim partnerem – EU Mobility Sverige. W uroczystości, która miała miejsce 21 listopada br. w auli ZSRCKU w Przemystce uczestniczyli Dyrekcja Szkoły, uczestnicy 2 mobilności, zaproszeni goście oraz społeczność szkolna. Koordynator projektu – pani Magdalena Korzeniewska-Duszek przedstawiła poszczególne etapy realizacji projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w kwocie 58.780 Euro (259.266,82zł), podkreślając przy tym fakt, iż szkoła przez najbliższych 5 lat będzie miała możliwość aplikowania o środki na realizację przedsięwzięć w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe dzięki Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 uzyskanej przez panią Justynę Kopczyńską.

W ramach projektu odbyły się 2 mobilności: 4-tygodniowe staże zawodowe dla uczniów wszystkich kierunków, w których kształci nasza szkoła oraz tygodniowe szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wśród 16 szczęśliwców, którzy pozytywnie przeszli rekrutację do projektu znalazło się 6 uczniów z klasy ekonomicznej, obecnej 4 TEg: Nikola Kubiak, Agnieszka Król, Martyna Wojciechowska, Aniela Wojtczak, Sebastian Banasiak i Krystian Trawiński,  3 uczniów z klasy hotelarskiej, obecnej 4 THg: Julia Lasota, Joanna Szymańska, Kamil Frątczak,  4 uczniów z klasy rolniczej, obecnej 4 TRg: Agata Niedziałkowska, Kinga Urbańska, Szymon Szmyt i Bartosz Mazurczak, 2 uczniów mechanizatorów rolnictwa, tegorocznych absolwentów: Patryk Pańka i Igor Kubiak oraz jeden uczeń z klasy gastronomicznej, tegoroczny absolwent Wojciech Warszynski. Zrekrutowani uczestnicy otrzymali w ramach projektu wsparcie językowe, przygotowanie pedagogiczno-zawodowe, kulturowe i szkolenie BHP, ubezpieczenie, ponadto mieli zapewniony rejs promem w obie strony, zakwaterowanie w 3-gwiazdkowym hotelu First Hotel Jörgen Kock, pełne wyżywienie, transfery lokalne, ciekawe miejsca praktyk, atrakcyjny program kulturowy oraz kieszonkowe. Uczestnicy I mobilności rozpoczęli staż zawodowy w Malmö 7.02.2022r, a zakończyli go 4 tygodnie później, czyli 4.03.2022. Wśród atrakcyjnych miejsc odbywania stażu znalazły się: gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji i przetwórstwie warzyw wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze, 4-gwiazdkowy Grand Hotel w Lund, 3-gwiazdkowy First Hotel Jörgen Kock w Malmö, japońsko-azjatycka restauracja Ichia-Mochi w Malmö oraz biura firmy EU Mobility Sverige, MMB oraz siłownia i klub squasha. Podczas pobytu na praktykach w Szwecji młodzież miała szansę nie tylko sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć horyzonty czy zdobyć nowe doświadczenia, lecz także podszkolić znajomość języka angielskiego poprzez codzienną komunikację oraz poznać realia życia i pracy w Szwecji. W czasie wolnym od stażu oraz w weekendy uczestnicy poznawali historię regionu, zwiedzali miejsca warte zobaczenia nie tylko w Szwecji.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie nabrali odwagi, otwartości i pewności siebie, uwierzyli w swoje możliwości językowe i umiejętności zawodowe. Najlepszym potwierdzeniem tego, jak duży wpływ miał na uczniów staż i pobyt w Malmö jest fakt, iż 2  absolwentów z TMRiA Igor Kubiak i Patryk Pańka po ukończeniu szkoły wyjechało do Szwecji i podjęło pracę w miejscu odbywania praktyk.

11 września br. 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało na szkolenia branżowe do Malmö. Wśród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli rekrutację do 2 części projektu i  zostali zakwalifikowani do udziału w trwających 5 dni szkoleniach branżowych w szwedzkim Malmö, znaleźli się nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej: pani Emilia Gapska, pani Wioletta Łodygowska, pani Anna Paczkowska, pani Małgorzata Kubacka, pani Adriana Burczyk-Sztejkowska, nauczyciele uczący przedmiotów o profilu ekonomiczno-spedycyjnym: pani Małgorzata Tomalak i pani Agnieszka Rosińska-Jankowska, nauczyciel języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo pani Anna Pacia oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu rolnictwa pan Sławomir Tomalak.  Koniec sierpnia i początek września był więc dla uczestników szkolenia czasem intensywnych przygotowań do wyjazdu. Na uwagę zasługuje fakt, iż przeprowadzenia zajęć z przygotowania kulturowego podjęli się uczestnicy I mobilności – maturzyści z klasy 4 TEg Aniela Wojtczak, Martyna Wojciechowska i Krystian Trawiński, którzy przybliżyli nauczycielom istotne informacje dotyczące kultury i mentalności Szwedów oraz podzielili się z nimi ciekawostkami na temat ich życia codziennego, które mieli szansę obserwować uczestnicząc w nim przez miesiąc podczas odbywania stażu zawodowego. Uczniowie wskazali również miejsca, które warto zobaczyć w trzecim pod względem wielkości mieście Szwecji, zaraz po Sztokholmie i Goteborgu.

Podczas szkolenia z zakresu ekonomii i spedycji, żywienia i hotelarstwa oraz rolnictwa i mechanizacji rolnictwa, które odbyło się w dniach 12-16 września 2022r., przeprowadzonego w zakładach pracy uczestnicy projektu mieli szansę m.in. poznać potrawy kuchni szwedzkiej i uczestniczyć w ich przygotowywaniu, opracowywać też oferty gastronomiczne, zapoznać się z obsługą systemów rezerwacyjnych oraz  poznać zasady i przepisy, jakimi trzeba się kierować, gdy zakłada się własną firmę i nią zarządza. Ponadto mogli popracować z programami wspomagającymi planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi i monitorować przebieg procesu transportowo-spedycyjnego w firmie. Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnicy zaznajomili się z zasadami prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz przetwórstwem, marketingiem i sprzedażą produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego.  Dzięki szkoleniu w Szwecji uczestnicy mobilności mogli porównać system kształcenia zawodowego obowiązujący w Skandynawii z polskim systemem, ponadto mieli szansę zobaczyć na żywo i  „od kuchni”, jak funkcjonują zakłady pracy w branży ekonomiczno-spedycyjnej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz rolno-hodowlanej. Zdobyte doświadczenie, podpatrzone nowinki oraz gotowe rozwiązania będą sukcesywnie przenosić na nasz polski grunt i wprowadzać na swoich przedmiotach, dzięki czemu z wiedzy zdobytej na kursie w Szwecji  skorzystają również nasi uczniowie.  Oprócz szkoleń prowadzonych w zakładach pracy, czyli w restauracji i hotelu Lund, firmie MMB oraz zakładzie przetwórstwa warzyw nauczyciele poznawali historię regionu zwiedzając najurokliwsze zakątki Malmö i duńskiej stolicy Kopenhagi. Podobnie jak uczniowie ukończyli staż, tak nauczyciele ukończyli szkolenie otrzymując certyfikaty, dzięki szkoleniu są bogatsi o nowe, ciekawe doświadczenia zawodowe, rozwinęli kompetencje interpersonalne, międzykulturowe oraz językowe.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć słów uznania i podziękowania uczestnikom mobilności, opiekunom uczniów podczas stażu: p. Annie Paci, p. Markowi Wilińskiemu i p. Magdalenie Korzeniewskiej-Duszek za szczere chęci, dobre słowo i zaangażowanie w realizację projektu. Po podsumowaniu zaprezentowanym przez koordynatora uczestnicy obu mobilności oraz opiekunowie młodzieży podzielili się ze zgromadzonymi w auli gośćmi wrażeniami i wspomnieniami ze stażu, szkolenia oraz pobytu w Szwecji. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Jacek Malinowski, który podziękował uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w  działania projektowe oraz zachęcił uczniów i nauczycieli do udziału w przedsięwzięciach o zasięgu międzynarodowym realizowanych przez naszą szkołę.  Podsumowanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Co prawda przygoda ze stażem zawodowym oraz szkoleniami branżowymi w Szwecji dobiegła końca, jednakże uczniowie i nauczyciele z ZSRCKU w Przemystce mogą być pewni, że nie był to ostatni projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, w którym mieli szansę uczestniczyć. Prężnie działający od kilku lat w Zespole Szkół RCKU w Przemystce Zespół Projektowy dokłada wszelkich starań, aby jak najefektywniej pozyskiwać środki z programów UE na realizację projektów, w ramach których uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych, a nauczyciele w kursach, szkoleniach oraz job shadowingu w placówkach i instytucjach w całej Europie, z którymi podejmujemy współpracę.

                                                                                         Magdalena Korzeniewska-Duszek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content