Chociaż od ostatniej mobilności minęło trochę czasu to uczestnicy szkolenia branżowego w Szwecji nie próżnują. W październiku i listopadzie odbyły się zajęcia lekcyjne mające na celu promocję działań projektowych, a co ważniejsze upowszechnianie rezultatów będących efektem podjętego i zrealizowanego przedsięwzięcia. Młodzież z klasy 2 TŻ odbyła podróż kulinarną do Szwecji z p. Wiolettą Łodygowską, a p. Emilia Gapska przybliżyła uczniom klasy 4 THg obraz usług hotelarskich w szwedzkich hotelach. Pani Małgorzata Tomalak i pani Agnieszka Rosińska-Jankowska opowiedziały w klasach o profilu ekonomicznym i spedycyjnym, jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć firmę i nią zarządzać oraz jakimi przepisami należy się kierować organizując przewóz towarów w Skandynawii. Pani Anna Pacia przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w klasie 3 TMRiA oraz 4 TŻp wprowadzając uczniów w potężne zasoby słownictwa branżowego, a pan Sławomir Tomalak przybliżył młodzieży z klasy 4 TRg funkcjonowanie  szwedzkiego gospodarstwa rolnego trudniącego się przetwórstwem i sprzedażą warzyw. Z wiedzy zdobytej na kursie przez nauczycieli i podpatrzonych nowinek przekazywanych przez nich na bieżąco skorzystają uczniowie wszystkich kierunków, w których kształci ZSRCKU w Przemystce.                                                       

Nie tylko nauczyciele przeprowadzili szereg zajęć dydaktycznych upowszechniających przyswojoną wiedzę  i  nabyte umiejętności. W rolę nauczycieli na początku września wcieliło się 3 maturzystów z klasy 4 o profilu ekonomicznym, uczestników 4-tygodniowego stażu zawodowego w Szwecji: Martyna Wojciechowska, Aniela Wojtczak i Krystian Trawiński, którzy przeprowadzili dla uczestników  drugiej mobilności przygotowanie kulturowe.

Wszystkie działania upowszechniające rezultaty zostały zrealizowane w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, który ZSRCKU w Przemystce realizował od 1.09.2021 do 30.11.2022.

                                                                                                                      M.K-D

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content