Uroczystości inaugurujące Nowy Rok Szkolny 2022/2023 rozpoczęły się mszą świętą w Klasztorze o. Franciszkanów w Radziejowie. Potem klasy mundurowe wraz z delegacją szkoły na czele z Panem Dyrektorem Jackiem Malinowskim udali się pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego, aby uczcić 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dalsza część rozpoczęcia miała miejsce na boisku szkolnym. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych przez Dyrekcję szkoły nastąpił ważny moment uroczystości, którym było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Kolejnym punktem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy odbywali praktyki zawodowe. Są to uczennice: Wiktoria Woźniak kl. III TH i Ola Banasiak kl. III TŻiUG po gimnazjum. Miłym wyróżnieniem są przyznane stypendia Starosty Powiatu Radziejowskiego w dwóch kategoriach. Za wybitne wyniki w nauce nagrody pieniężne otrzymali:
Guźlecka Oliwia III TEg,
Danielak Marcin III TEg,
Ratajczyk Oliwia II LO,
Siekacz Alicja II LO,
Jętczak Teresa III LOp,
Kubiak Agata III LOp,
Banasiak Ola III TŻiUGg,
Stróżyk Julia II TE,
Sikorska Iga III TEg,
Świrski Paweł II LO,
Wojtczak Aniela III TEg,
Dąbrowski Daniel II LO,
Iglewska Oliwia III LOp,
Raszka Wiktoria II LO,
Wojciechowska Anna III LOp.


Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, twórcze lub społeczne:

Danielak Marcin III TEg,
Gawroński Kacper III TRg,
Sikorska Iga III TEg,
Jętczak Teresa III LOp,
Stróżyk Julia II TE,
Banasiak Ola III TŻiUGg,
Guźlecka Oliwia III TEp.
W dalszej części uroczystości uczniowie, którzy odbywali praktyki zagraniczne w Irlandii otrzymali certyfikaty. Pan Dyrektor podkreślił sukces szkoły, jakim są tegoroczne bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, które są efektem kilkuletniej pracy młodzieży i jej nauczycieli.
Serdecznie witamy uczniów klas pierwszych i wszystkim życzymy, co najmniej tak wysokich wyników, jakie uzyskali tegoroczni maturzyści.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content