Po trudnym roku pracy nadszedł w końcu zasłużony i upragniony czas wakacji. Tradycyjnie,  uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście zebrali się 25 czerwca 2021r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej w  ZS RCKU w Przemystce. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło powitanie zaproszonych gości: Pocztu Sztandarowego  Straży Pożarnej Oddziału Powiatowego z Radziejowa, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Radziejowie, brygadiera Pana Adama Małeckiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Romana  Szczerbiaka oraz Dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Po wystąpieniu Pana Dyrektora Jacka Malinowskiego, nastąpiło ślubowanie klas mundurowych. Młodzi pełnoprawni członkowie jednostek OSP otrzymali imienne identyfikatory z rąk Pana Romana Szczerbiaka. W dalszej części uroczystości wręczono świadectwa   z wyróżnieniem dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na poziomie 4,75 i więcej. Najlepszym, którzy w minionym roku mieli znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach, a przy tym uzyskali wysokie średnie ocen, Pan Dyrektor wręczył nagrody i dyplomy. Do tego grona należą: Ola Banasiak z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych po gimnazjum, Adam Stróżyk  z klasy III Technikum kształcącym w zawodzie Technik Rolnik, Oliwia Guźlecka z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie Technik Ekonomista po szkole podstawowej, Maksymilian Wawrzyniak z klasy II Technikum kształcącym w zawodzie Technik Ekonomista po gimnazjum,  Marcel Ignasiak i Maciej Zarzycki z klasy II Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum. Tradycją naszej szkoły jest nagradzanie uczniów za najwyższą frekwencję. Za miniony rok Złote Tarcze otrzymali: Oliwia Iglewska, Teresa Jętczak, Julita Fornalewicz, Emilia Kulkowska, Marcin Danielak. Srebrną Tarczą zostali wyróżnieni: Mateusz Gralak, Krzysztof Kacprzak, Klaudia Balcerak, Julia Zientara, Szymon Pańka, Paweł Świrski, Dominika Ciesielska, Maria Ciesielska, Anna Wojciechowska, Wiktoria Rajska, Anna Rodziewicz. Brązowe Tarcze zostały wręczone: Oliwii Konwent, Jakubowi Rajskiemu, Magdalenie Ochocińskiej, Justynie Michalak, Dominikowi Kozłowskiemu, Oliwii Guźleckiej, Mai Faustynie Zwierzchowskiej, Jakubowi Pańce, Justynie Olczak, Natalii Tomczak, Wiktorowi Krysiak, Julii Gmurskiej, Krystianowi Rogackiemu, Wiktorowi Kropniewskiemu. Na koniec pojawiło się oczekiwane losowanie nagród za dokonane wpłaty uczniów na Radę Rodziców. Po części oficjalnej wychowawcy wraz z młodzieżą  udali się na krótkie spotkania w klasach, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw oraz przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji.

 Do zobaczenia we wrześniu!

Skip to content