Uczniowie klasy I TR, oraz klasy IIITRG brali udział w zajęciach z prowadzenia produkcji rolniczej zorganizowanych w gospodarstwie OHZ Osięciny w Jarantowicach. Gospodarstwo jest jedną z przodujących hodowli krów mlecznych w Polsce i Europie, wyróżniającą się wysokimi wydajnościami mlecznymi zwierząt. Dzięki zootechnikowi prowadzącemu stado- p. Damianowi Adamskiemu, oraz zarządowi OHZ, kolejni uczniowie mogli poznać funkcjonowanie gospodarstwa, dowiedzieć się jak bilansowane są dawki pokarmowe dla poszczególnych grup technologicznych zwierząt; od cieląt, poprzez młodzież hodowlaną, jałówki, jałówki cielne, pierwiastki, krowy mleczne, krowy zasuszone. Przyszli rolnicy dowiedzieli się również na czym polega praca hodowlana, poznali rodowody niektórych krów, oraz zobaczyli na czym polega działanie komputerowego systemu nadzorowania stada z wykorzystaniem programów komputerowych. Młodzież została zapoznana też z tematem pielęgnacji bydła oraz technik stosowanych w rozrodzie. Uczniowie wzięli także udział w czynnościach przedudojowych i doju krów w hali udojowej typu rybia ość, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na lekcjach. Wyjazdy uznajemy za efektywne i owocne!

Skip to content