Od 1.09.2021r. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce realizuje projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 współfinansowany z programu Unii Europejskiej z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Akredytacji przyznanej Szkole w roku 2020. Łączna wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi 58 780 Euro. Projekt zakłada 2 mobilności. 6.02.2022r. 16 uczniów naszej Szkoły z kierunków technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik rolnik oraz technik mechanizacji  rolnictwa i agrotroniki wyjedzie na miesięczny staż zawodowy do liczącego ponad 300 000 mieszkańców miasta położonego w południowej Szwecji – Malmö. Druga mobilność jest zaplanowana na wrzesień 2022r. i przewiduje wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie również do Malmö. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji pierwszej części projektu pani Magdalena Korzeniewska-Duszek oraz pan Marek Wiliński odbyli w dniach 18-21.01.2022r. wizytę przygotowawczą w Szwecji. Podczas podróży koordynatorzy projektu spotkali się z przedstawicielami firmy EU Mobility Sverige i odwiedzili miejsca, w których uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe, a więc Grand Hotel w Lund, japońsko-azjatycką restaurację Icha Mochi w Malmö, biura administracji w firmach zaprzyjaźnionych z naszym szwedzkim partnerem oraz gospodarstwa rolne leżące poza granicami miasta. Podczas spotkania z Państwem Patrycją i Karolem Pilarkami zostały omówione sprawy organizacyjne, finansowe, a także program kulturowy dla uczniów i nauczycieli.

Skip to content