Technik Informatyk


Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.  Jego obowiązkiem jest również dbanie o cyberbezpieczeństwo.

Zawód technik informatyk skierowany jest do osób:
– Zainteresowanych elektroniką i techniką komputerową

  • Mających umysł twórczy, analityczny i logiczny
  • Dokładnych i systematycznych
  • Cierpliwych i sumiennych
  • Nastawionych na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności  Lubiących pracować w zespole oraz samodzielnie

Wybierając kierunek Technik Informatyk
uczeń ma możliwość nauki w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach, realizacji praktyk zawodowych w firmach informatycznych i przedsiębiorstwach obsługujących różne podmioty oraz realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektów europejskich. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez szkołę.

Kształcąc się w tym kierunku nauczysz się:
Posługiwania się systemami operacyjnymi

Pracy w wybranych rodzajach sieci komputerowych

Posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami

Posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym

 Posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych

Projektowania baz danych i ich oprogramowania

 Programowania w wybranych językach

Stosowania metod programowania i doboru algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje:
INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent technikum informatycznego może pracować w takich miejscach jak:

Ośrodki obliczeniowe

Instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

Firmy sprzedające sprzęt komputerowy

Firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe

Punkty serwisowe sprzętu komputerowego

Studia telewizyjne i filmowe

Przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów. Absolwent technikum informatycznego może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie, np.:montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego

Studia – czyli co dalej?
Absolwent technikum informatycznego może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiowania na politechnice, uniwersytecie, uczelni wyższej uściślając swoje wykształcenie. Branża informatyczna jest bardzo dynamiczna, co wiąże się  z tym, że Informatyk musi być nastawiony na konieczność samodzielnego dokształcania się poprzez szkolenia i kursy.

Skip to content