W dniu 13 lipca podpisano list intencyjny i porozumienie o współpracy między Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich a Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Szkoła współpracuje z uczelnią od wielu lat, na wielu płaszczyznach, ale uznano, iż przyszedł czas, aby odnowić i uzupełnić formalności związane z partnerstwem, szczególnie że niegdysiejszy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przeistoczył się w Politechnikę Bydgoską.

Podjęta współpraca ma służyć podniesieniu jakości kształcenia, propagowaniu zagadnień naukowych, zaktywizowaniu młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, ułatwieniu świadomego dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz promocji oferty dydaktycznej uczelni. Szkoła w Przemystce wyróżnia się bardzo szerokim zakresem współpracy, ponieważ obejmuje to aż 5 wydziałów:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Technologii Żywności i Inżynierii Chemicznej

Wydział Zarządzania

W akcie podpisania dokumentów uczestniczyli – z ramienia szkoły – dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Przemystce mgr Jacek Malinowski, z ramienia Politechniki Bydgoskiej: dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content