„Równina het! Precz… równina
gdzie nie poleci oko –
nigdzie się nie garbi,
w fałdy nie zagina – –
jak stół gładka! {…}
Ziemia rodzinna to
– – Kujawy! „

Zespól Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce 22.05.1992 roku otrzymał imię Ziemi Kujawskiej. Kujawy, dzięki urodzajności  gleb, nazywane są polskim spichlerzem oraz krainą mlekiem i miodem płynącą. Piękno i bogactwo tego regionu przejawia się w licznych obrzędach, gwarze, tańcu oraz  pieśniach. Ziemia Kujawska to ulubione miejsce Franciszka Becińskiego, który mieszkał i tworzył w okolicach Lubrańca. W  wierszu „O Kujawy” opisywał bezkres pól, ich gładkość i wydajność. Krajobraz okolic i trud pracy na urodzajnej ziemi przedstawiany był także w twórczości Jana Kasprowicza (w sonecie „Z chałupy”).

Z okazji Święta Szkoły podczas uroczystego apelu młodzież ubrana w regionalne stroje kujawskie deklamowała wiersze rodzimych  poetów, opiewające uroki Naszego regionu oraz przedstawiała historię szkoły od czasów jej powstania. Trudno uwierzyć, że Nasza szkoła  istnieje od ponad  60 lat. W murach tej placówki kształciły się całe pokolenia. Na przestrzeni lat szkolę ukończyło tysiące absolwentów, uzyskano setki nagród, odznaczeń i dyplomów. Tutaj tworzyły się ponadczasowe znajomości. Miło mieć świadomość, że na terenie naszej placówki rodziła się miłość  rodziców obecnych uczniów. Mury tej szkoły, choć milczące znają dziesiątki młodzieńczych tajemnic. Uczniowie klasy III THŻ g kończąc akademię życzyli całej Społeczności Szkolnej  wytrwałości w realizowaniu zamierzeń, kreatywności i samodyscypliny niezbędnej szczególnie w czasie nauki zdanej. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia przyczynią   się do budowania dalszej interesującej historii tej placówki.

Skip to content