Z dumą możemy się pochwalić wynikami uzyskiwanymi przez naszych uczniów i tegorocznych absolwentów. Na szczególną uwagę zasługują absolwenci Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum, których zdawalność wyniosła 97% i jest wyższa niż zdawalność w województwie kujawsko  – pomorskim. Wielkim sukcesem była stuprocentowa zdawalność w technikum w zawodzie technik ekonomista. Również powyżej średniej wojewódzkiej uplasowały się pozostałe kierunki kształcenia. Tegoroczni absolwenci osiągnęli nie tylko wysokie noty z egzaminu dojrzałości, ale także zdobyli niemalże stuprocentowe wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Biorąc przykład ze swoich starszych kolegów uczniowie klas trzecich zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej uzyskali wysokie i bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych. Większa część z nich zdobyła stuprocentowy wynik.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content