Dnia 10 maja bieżącego roku rozpoczynamy rekrutację kandydatów do projektu pn. „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnozemplińskiego – zasmakuj w tradycjach regionu” realizowanego w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Angelika Wszołek. Celem projektu jest podniesienie kompetencji edukacyjnych, językowych, cyfrowych, a także ukazanie potencjału uczniów w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej regionu kujawskiego i obwodu Górnozemplińskiego w odniesieniu do tradycji, potraw, tańca i muzyki. W efekcie uczniowie będą mieli szansę zaprezentować w kraju partnerskim elementy dziedzictwa narodowego, nauczyć swoich rówieśników kunsztu kulinarnego, wzbogacić własny warsztat pracy oraz zacieśnić relacje międzynarodowe. Wyjazd uczestników do naszego partnera projektowego – Hotelovej akademii w Humenné na Słowację planowany jest na 11 września bieżącego roku i będzie trwał 7 dni.
Do udziału w rekrutacji serdecznie zapraszamy uczniów klas o profilu kształcenia Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Proces rekrutacji potrwa 2 tygodnie i ma na celu wyłonienie przyszłych uczestników tego przedsięwzięcia.
Z regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły, stronie facebooka projektu oraz na tablicy informacyjnej w budynku szkoły. Po formularze zgłoszeniowe można zgłaszać się do koordynatora projektu lub do p. Justyny Kopczyńskiej.
W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów przedsięwzięcia, o którym poinformujemy na fb w zakładce dotyczącej projektu.

Angelika Wszołek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content