Przypominamy, że w naszej szkole w dniach 31.01-06.02 br. trwa REKRUTACJA 

 w ramach programu erasmus plus z zakresu szkolenia kadry i pracowników szkoły. 

Temat projektu to „Kształcimy kadrę szkoły”, a miejsce odbywania szkolenia to szwedzkie miasto Malmo. Wizyta zagraniczna będzie trwała 5 dni (3 dni szkolenia, 2 dni podróży). W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, opłata za kurs). Planuje się przeprowadzenie mobilności w dniach 14.03-18.03.2022 r. Daty te mogą też ulec zmianie ze względu na działanie siły wyższej, jednak mobilność musi odbyć się do końca trwania projektu (31.10.2022 r.)

Tematy poruszane podczas szkolenia to:
1) „Potęga osobowości i dobrej komunikacji”
2) „Mobbing jako zjawisko psychologiczno-prawne”

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce wybrane spośród nauczycieli, dyrektorów, pracowników obsługi i administracji, które:
• nauczają przedmiotów ogólnokształcących (dot. Pracowników pedagogicznych)
• posiadają ważny unijny certyfikat covidowy
• znają (minimum) podstawy języka angielskiego/ są chętne do pogłębienia znajomości języka angielskiego
• mają motywację do podnoszenia kwalifikacji;
• są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;
• chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;
• deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 2) (załączone w wiadomości) a następnie zeskanować/ewentualnie wykonać zdjęcie wymienionych dokumentów i przekazać je do komisji rekrutacyjnej w formie elektronicznej na adres jowitaurbanska@wp.pl (papierowa wersja zbierana będzie po powrocie do szkoły lub w wyznaczonym przez komisje terminie)

Termin składania zgłoszeń upływa 06.02.2022 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content