Uczniowie klas zawodowych naszej szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach      w ramach projektu ”Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki zajęciom pozalekcyjnym młodzież uzupełnia wiedzę, podnosi kwalifikacje oraz nabywa nowe umiejętności.  

W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt, który zostały zakupiony w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”. Doposażono już pracownię informatyczną, warsztat eksploatacji i napraw sprzętu rolniczego, warsztat produkcji zwierzęcej.

Nasi uczniowie skorzystają jeszcze ze wsparcia w ramach udziału w kursach. Nabyta wiedza przełoży się na wzrost konkurencyjności naszej młodzieży na rynku pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content