Tegoroczne zestawienie najlepszych liceów i techników w Polsce jest już dwudziestym czwartym rankingiem. Można sobie zadać pytanie: „ Czemu właściwie służy publikowanie takich informacji ?”. Odpowiadając, warto przytoczyć słowa prezesa „Perspektywy Press”, twórcę rankingów edukacyjnych, pana Waldemara Siwińskiego – „Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO)”.

Okazuje się, że praca nauczycieli i uczniów techników w naszej szkole została zauważona i wyróżniona, ponieważ w Rankingu Techników 2022 otrzymaliśmy znak jakości – Brązową Tarczę. W ocenianiu techników brane są pod uwagę cztery kryteria, mające wpływ na miejsce szkoły w ogólnym zestawieniu – sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

„Perspektywy” publikują także rankingi wojewódzkie. W tym zestawieniu techników za rok 2022, w kujawsko – pomorskim zajmujemy 21 miejsce.

Cieszymy się bardzo z tego sukcesu i z pewnością będziemy pracować tak, aby co najmniej powtórzyć wynik w przyszłym roku.

Źródło:

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-kujawsko-pomorski

Skip to content