Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym w zakresie nabycia przez uczniów szkół podstawowych wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń, Dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (gdzie od prawie już dziesięciu lat funkcjonują pożarnicze klasy mundurowe) oraz Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie zainicjowali cykl wspólnych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu radziejowskiego. W ramach tychże zajęć kadeci z klas pożarniczych „Przemystki” wspomagani przez zawodowych strażaków z powodzeniem edukują uczniów w tematyce: rozpoznania stanów nagłego zatrzymania krążenia, sposobów i zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, dzieci i niemowląt również przy wykorzystaniu defibrylatora automatycznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnych innych stanach zagrożenia zdrowotnego człowieka. Pierwsze z zaplanowanego cyklu zajęcia odbyły się w dniu 4 listopada br. w szkołach podstawowych w: Radziejowie, Piotrkowie Kujawskim oraz w Dębołęce. Każdorazowo uczniowie w pierwszej kolejności wysłuchali krótkiego wykładu będącego niejako wprowadzeniem do poruszanych zagadnień, następnie podzieleni w grupy uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych na następujących stanowiskach tematycznych: sposoby i metody udrażniania dróg oddechowych, RKO osoby dorosłe, nastolatek, niemowlę, wykorzystanie defibrylatora automatycznego przy prowadzeniu resuscytacji.

Przeprowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych. Tego rodzaju zajęcia prócz walorów edukacyjnych, pozwalają także na zaprezentowanie, szczególnie młodzieży z klas ósmych szkół podstawowych, oferty innowacji pedagogicznej pn. Pożarnictwo i ratownictwo medyczne realizowanej w klasach licealnych Zespołu Szkół ZS RCKU w Przemystce.                      

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content