Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w Przemystce

            Finał tegorocznej XXXIX  Olimpiady Młodych Producentów Rolnych na poziomie wojewódzkim odbył się 10 marca br. w Zespole Szkół  RCKU w Przemystce, która była współgospodarzem wydarzenia. Głównym organizatorem olimpiady jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Honorowy patronat nad olimpiadą obejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele osób związanych z rolnictwem i wsią: Prezes Zarządu Krajowego ZMW Pan Adam Nowak, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Pan Marek Łukomski, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy Pan Kamil Szulc, Pan Paweł Betliński Kierownik Oddziału KRUS w Radziejowie,  Kierownik radziejowskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Marek Człapiński,  Pan Jarosław Ciemniewski  Zastępca  Dyrektora toruńskiej agencji. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Jarosław Jurzysta. Wśród zaproszonych zagościł Pan Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki oraz Pani Arleta Brochocka Sekretarz Gminy Radziejów. Nie zabrakło gospodarza szkoły Pana Jacka Malinowskiego, nauczycieli, wśród których koordynatorem całego przedsięwzięcia był Pan Sławomir Tomalak.

Uczestnicy olimpiady to uczniowie szkół rolniczych oraz młodzi rolnicy.  Finał wojewódzki, w przypadku uczniów, poprzedziły eliminacje szkolne. W czwartkowych zmaganiach wzięło udział pięćdziesięcioroośmioro uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dwie osoby z pomorskiego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu z zakresu m.in. produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ekonomiki i ochrony środowiska.

Po etapie pisemnym do ścisłego finału zakwalifikowano siedmioro uczestników z najwyższą punktacją. Rywalizacja na tym etapie polegała na rozpoznawaniu roślin uprawnych, maszyn i narzędzi rolniczych oraz szkodników. Uczestnicy musieli też wykazać się wiedzą rolniczą, udzielając dłuższej wypowiedzi do wylosowanego wcześniej tematu. W tej grupie znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: Michał Mikołajewski, Kacper Gawroński, Adam Stróżyk, Kacper Bogusławski.

Ostatecznie wyłoniono trzech laureatów, którzy będą reprezentować nasze województwo, rywalizując w czasie ogólnopolskiego finału w Kielcach.               I miejsce zajął Mateusz Jankowski z Rypina, II miejsce Michał Mikołajewski z Przemystki, III miejsce przypadło Kacprowi Wróblewskiemu z Rypina.

Wyczerpujący i stresujący dzień zakończył się wspólnym obiadem.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników olimpiady. Podziękowania dla uczniów i opiekunów technikum żywienia za obsługę oraz wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w organizacji.

Zespół nauczycieli ZS RCKU w Przemystce

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content