W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Pani Katarzyna Zarzycka zorganizowała  warsztaty z doradcami zawodowymi –  Panią. Iwoną Lisiecką z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we  Włocławku oraz Panią Eweliną Sędziak i Panią Jolantą Kujawą z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. Temat zajęć  „Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Młodzież z klas maturalnych i III LOP mogła zaplanować karierę zawodową oraz uświadomić sobie iż uczymy się przez całe życie i podnosimy swoje kwalifikacje. Poruszona została tematyka umiejętności potrzebnych do znalezienia atrakcyjnej pracy oraz wymagań pracodawców. Doradcy uświadamiali, że kluczem do znalezienia pracy jest umiejętność zaprezentowania swoich kompetencji, co wiąże się z posiadaniem umiejętności miękkich. Najbardziej cenione przez pracodawców to: umiejętność rozwiązywania problemów, przystosowania się i zarządzania czasem.

Jednocześnie zostały przedstawione informacje o instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz formy wsparcia, z jakich młodzież może skorzystać po ukończeniu szkoły średniej.

Skip to content