ZSRCKU w Przemystce od wielu lat wiedzie prym w realizacji przedsięwzięć  i projektów we współpracy z zagranicznymi partnerami. Ostatnio udało nam się nawiązać kontakt z dwiema niemieckimi szkołami z Nadrenii Północnej-Westafalii: Weser-Kolleg w Minden oraz Anne-Frank Gymnasium w Werne. W latach 2022/2023 planujemy zorganizować wymianę szkolną. Liczymy na owocną, długoletnią współpracę. Na obecną chwilę z powodu ograniczeń zawiązanych z pandemią koronawirusa możemy utrzymywać kontakty jedynie wirtualne. Jednakże uczniowie naszej Szkoły, którzy wyrazili chęć udziału w spotkaniach z rówieśnikami z Niemiec wyszli z inicjatywą złożenia życzeń świąteczno-noworocznych swoim kolegom i koleżankom i wykonali dla nich kartki bożonarodzeniowe z życzeniami w języku angielskim, niemieckim i polskim. Efekty pracy uczniów wysłaliśmy pocztą tradycyjną do Niemiec.

Skip to content