Nasi uczniowie klas IV w zawodzie technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywali w poprzednim i obecnym roku szkolnym kurs „Żurawie typ HDS w kat.IIZ”. Szkolenie obejmowało zarówno przygotowanie teoretyczne oraz nabycie umiejętności praktycznych w warunkach pracy żurawiem typu HDS. Całe grono – 12 uczniów otrzymało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 13.09.2022r. kursanci odbyli zarówno egzamin teoretyczny jak i egzamin praktyczny. Bardzo się cieszymy z dużych chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów oraz gratulujemy świetnych wyników na egzaminach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content