W minionym tygodniu w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” zakończył się kurs podstawy rachunkowości i księgowości  firmy z wykorzystaniem komputera, który trwał od maja do października tego roku w wymiarze 136 godzin. Dziesięcioro uczniów z klasy czwartej technikum w zawodzie technik ekonomista brało czynny udział w szkoleniu, podczas którego zdobyli umiejętności z zakresu obsługi programów:  Rachmistrz GT, Płatnik, Rewizor GT. Ponadto uczestnicy kursu nabyli sprawność obsługi kasy fiskalnej oraz wiedzę teoretyczną z zakresu podatków, księgowania i rachunkowości. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu przedsięwzięciach, które poszerzają wiedzę i umiejętności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content